Köpvillkor allmänna

Kunder kan vara antingen privatpersoner över arton (18) år eller företag, organisationer, utbildningsanordnare och offentliga institutioner. Försäljning sker via webbplatsen iok.se och distribueras enbart inom Sverige (för utlandsbeställningar vänligen kontakta Idé´ & Kultur över e-post info[at]iok.se).

Genom att slutföra en beställning och godkänna nedanstående information alternativt genom undertecknande av avtal enligt nedan accepteras avtalsvillkoren. Efter att som köpare gjort sin beställning har inte Idé & kultur rätt att ändra sina villkor för den beställningen.

För närvarande erbjuder vi inte enstaka leveranser till privatpersoner.

Leveranstider

Leverans till företag & utbildningsanordnare sker efter överenskommelse.

Skolor och utbildningsanordnare

Vid beställningar från skolor/utbildningsanordnare & företag för klassuppsättningar levererar vi enbart mot faktura och med 15 arbetsdagars förfallodatum (tre kalenderveckor). Skolor/företag skall inte betala sin beställning i butiken, utan enbart lägga in sin beställning. Det är dock viktigt att ange korrekt faktura-adress tillsammans med beställare och referrenskod vid varje beställning. Läs mer under länken ”Rabatter skolor och företag”. För rabatter måste en s.k. ”kupongkod” anges för att den korrekta summan skall visas i kassan.

Reklamation
Vid ev. fel i tryck skickar vi naturligtvis kostnadsfritt nya böcker efter att ha mottagit reklamerade böcker. Idé & Kultur står frakten i båda riktningarna efter godkännande av reklamationen.

Idé & Kultur reserverar sig för eventuella fel i artikelinformation eller i övrigt på www.iok.se.