Musiklära del två

Musiklära del två

  1. Kap 4: Durtonarter – vad är en durtonart och hur ser den ut med noter i G- respektive F-klav
  2. Kap. 5: Intervall: Avståndet mellan toner. Ämnet intervall tar också upp enharmonisk förväxling, kopplingen till notbilden och konsonans/dissonans (eller vad vi i västvärlden uppfattar som tonalt/atonalt, eller ”harmoniskt”).
  3. Kap. 6: Molltonaliteter (ren, melodisk och harmonisk moll)
  4. Kap. 7: Kvintcirkeln med koppling till tonarter och fasta förtecken
Kategori:

Beskrivning

”Musiklära” del två är ett läromedel i grundläggande musikteori som består av (ännu så länge) elva kapitel. Ämnet musiklära kan översättas som motsvarigheten till språkets grammatik och typografi: Tonarter, taktarter, transponering och notskrivning med mera.

Då man inom musik använder namn, beteckningar, ord och symboler är det bra att lära sig språket när man kommunicerar med andra musikanter varför ”Musiklära” är ett bra första steg.

”Musiklära”, som är musikaliskt gränsöverskridande, omfattar eventuella skillnader mellan t.ex. traditionell notation (”klassisk musik”) med beteckningar och notation med en koppling till amerikansk s.k. ”1900-talskultur” (jazz/pop/rock/disco/hip-hop etc.). Däremot innehåller Musiklära inte låtar/stycken kopplade till olika musikstilar, vilket är handledarens/ lärarens roll att anpassa till gruppens musikinriktning i klass-situationer.

Varje del betår av en faktadel samt en övningsdel med facit i slutet av den senare.