Musiklära del ett

Musiklära del ett

  1. Kap. 1: Ton, oktav- och notnamn (både stamtoner och höjda/sänkta toner)
  2. Kap. 2: Notvärden (helnoter, fjärdedelsnoter etc.)
  3. Kap. 3: Taktarter (tre fjärdedelstakt etc.)
Kategori:

Beskrivning

”Musiklära” del ett är ett läromedel i grundläggande muskteori som består av (ännusålänge) elva kapitel. Ämnet musiklära kan översättas som motsvarigheten till språkets grammatik och typografi: Tonarter, taktarter, transponering och notskrivning med mera.

Då man inom musik använder namn, beteckningar, ord och symboler är det bra att lära sig språket när man kommunicerar med andra musikanter varför ”Musiklära” är ett bra första steg.

”Musiklära”, som är musikaliskt gränsöverskridande, omfattar eventuella skillnader mellan t.ex. traditionell notation (”klassisk musik”) med beteckningar och notation med en koppling till amerikansk s.k. ”1900-talskultur” (jazz/pop/rock/disco/hip-hop etc.). Däremot innehåller Musiklära inte låtar/stycken kopplade till olika musikstilar, vilket är handledarens/ lärarens roll att anpassa till gruppens musikinriktning i klass-situationer.

Varje del består av en faktadel samt en övningsdel med facit i slutet av den senare.